Portal - Wieliczka
polski Strona główna / Foto-wydarzenia / III Wizytacja Kanoniczna 17.06.2007
Menu
- Log in
III Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Jana Zająca
W niedzielę 17 czerwca 2007 r. miała miejsce w naszej parafii wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez J.E. ks. Biskupa Jana Zająca . Na ten dzień przygotowany został odpowiednio kościół , otoczenie kościoła i droga.

Powitanie liturgiczne ks. Bpa Jana miało miejsce przed mszą św. o godz. 8.00 W krótkich słowach powitał ks. Bpa Ks. Jan Byrski proboszcz parafii , dzieci i młodzież oraz przedstawiciel Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. Biskup.

Sumę celebrował ks. Proboszcz, kazanie do wiernych wygłosił ks. Biskup. Po mszach świętych miał miejsce obrzęd indywidualnego błogosławieństwa rodzin . O godz. 14.00 KS. Biskup spotkał się z całym składem Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Spotkanie zdominowała sprawa przeniesienia ks. Jana Byrskiego do pracy w nowej parafii . Rada Duszpasterska prosiła o pozostawienie ks. Jana w Janowicach wyrażając życzenie swoje i wszystkich bez wyjątku wiernych.

Nie przerodziła się ta wymiana poglądów w ostrą wymianę zdań i to dobrze świadczy o wszystkich nas. Argumenty Ks. Biskupa były w tej sprawie przekonywujące , choć nie do końca.

O Godz. 15.00 miało miejsce nabożeństwo za zmarłych celebrowane na odremontowanym tuż przed wizytacją cmentarzu parafialnym. A o godz. 17.00 na Mszy św. ks. Biskup udzielił młodym sakramentu Bierzmowania i wygłosił kazanie ,w którym podsumował stan duchowy i materialny parafii od czasu wizytacji w r. 2001.

Pożegnanie i odjazd biskupa zakończyło ten wielki dzień naszej parafii.


R.G.


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP